Η ΒΙΕΛΘΑ

Εκτύπωση

3ο Βραβείο Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

Βραβείο Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών

Στην Αθήνα, σήμερα 10/05/2017, μεταξύ των υπογεγραμμένων, αφενός μεν της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους 2, 10679 (εφεξής το «ΕΟΣΣ»), αφετέρου δε της εταιρείας Γ. ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΒΙΕΛΘΑ» με Α.Φ.Μ. 093591762 που εδρεύει στον ΠΡΙΝΟ ΘΑΣΟΥ, (εφεξής ο «Αδειούχος»).

Αφού εξετέθη ότι:

Α. Ο ΕΟΣΣ διοργάνωσε στις 2 Απριλίου 2017 τον τέταρτο διαγωνισμό γευσιγνωσίας (εφεξής καλούμενο ο «Διαγωνισμός») για την αξιολόγηση από ειδική επιτροπή γευσιγνωστών των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών που προτάθηκαν από τις διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις και την απονομή τιμητικών βραβείων για επιτραπέζιες ελιές υψηλής γεύσης, τα οποία ονομάστηκαν Βραβεία Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών.

Β. Ο Αδειούχος συμμετείχε στο Διαγωνισμό με διάφορα προϊόντα, εκ των οποίων στο προϊόν «ΒΙΕΛΘΑ ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ Π.Ο.Π.» απονεμήθηκε από την ειδική επιτροπή το Χάλκινο Βραβείο Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών.

Γ. Ο ΕΟΣΣ, ο οποίος είναι δικαιούχος του κατατεθειμένου εμπορικού σήματος του Χάλκινου Βραβείου Γεύσης, καθώς και όλων των σχετιζόμενων ονομάτων, λογοτύπων και γραφικών παραστάσεων (εφεξής καλούμενων συλλογικά το «Σήμα»), επιθυμεί να παραχωρήσει στον Αδειούχο την περιορισμένη και μη αποκλειστική άδεια χρήσεως του Σήματος, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση.

Εκτύπωση

Ελιά-Ελαιοκτήματα

Η εταιρεία διαθέτει σε δικά της κτήματα περίπου 3.000 ελαιόδεντρα και από τα οποία παράγονται περίπου 20.000 λίτρα ελαιόλαδο.

Το σύνολο των ελαιόδεντρων που δίνουν τις ελιές για το «Καρδιόφιλο» και το «Χρυσόλαδο» βρίσκονται στο νησί της Θάσου και η πλειοψηφία τους στην Δυτική Θάσο που έχει ελαιόδεντρα με μεγαλύτερη παραγωγή ανά δέντρο.

Εκτύπωση

Αρχές Βιοκαλλιέργειας

Βιολογικά ονομάζονται τα προϊόντα για τα οποία δεν χρησιμοποιούνται τοξικές ή χημικές ουσίες σε καμιά φάση της παραγωγικής τους διαδικασίας.elies 2 Ωστόσο η βιοκαλλιέργεια δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο «καθαρών» από χημικά προϊόντων, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής, μια πηγή έμπνευσης για την καθημερινότητα και μια εκ βάθρων αλλαγή της αντίληψης για το περιβάλλον και της σχέσης μας με την φύση. Αυτή η φιλοσοφία ζωής βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο, και η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα έχει αυξηθεί εντυπωσιακά την τελευταία πενταετία, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες.

Εκτύπωση

Εξαγωγές

 

Η εταιρία από την σύσταση της προσανατολίσθηκε στην προώθηση των προϊόντων της στο εξωτερικό καθώς πρόκειται για αγορά με υψηλές απαιτήσεις και η εταιρεία παρήγαγε τέτοια προϊόντα.