• Βιολογικά

  Ελαιοτριβεία

  Θάσου


  Καλωσήλθατε
  στην ιστοσελίδα μας

 • Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

  Από ελαιόδεντρα βιολογικής ή συμβατικής καλλιέργειας

  • Καρδιόφιλο (βιολογικής καλλιέργειας)
  • Χρυσόλαδο (συμβατικής καλλιέργειας)
  • Σε συσκευασίες από 250ml έως 5,0lt

   

   

  Διαβάστε περισσότερα...

 • Βρώσιμες ελιές: Θρούμπα Θάσου

  Για πολλούς η νοστιμότερη βρώσιμη ελιά.

  • Πράσινες Τσακιστές (συμβατικής & βιολογικής καλλιέργειας)
  • Ξεροπαστή, με ελάχιστο αλάτι 2,5%
   (συμβατικής & βιολογικής καλλιέργειας)
  • Ανάλατη Θρούμπα (κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία της εταιρίας μας) με 0% αλάτι

   

  <Διαβάστε περισσότερα...

 • Πάστα (πατέ) ελιάς

  από θρούμπα θάσου

  • Πράσινη πάστα (συμβατικής & βιολογικής καλλιέργειας)
  • Μαύρη πάστα (συμβατικής & βιολογικής καλλιέργειας)
  • Πάστα από ανάλατη ελιά
  • Ελαφρώς πικάντικη πάστα

   

  Διαβάστε περισσότερα...

 • Αρωματικά Ελαιόλαδα

  Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με βότανα
  από την γη της Θάσου

  • Δυόσμος
  • Ρίγανη
  • Λουίζα

   

  • Μάραθος
  • Δενδρολίβανο
  • Βασιλικός

   

   

  Διαβάστε περισσότερα...
Εκτύπωση

3ο Βραβείο Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

Βραβείο Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών

Στην Αθήνα, σήμερα 10/05/2017, μεταξύ των υπογεγραμμένων, αφενός μεν της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους 2, 10679 (εφεξής το «ΕΟΣΣ»), αφετέρου δε της εταιρείας Γ. ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΒΙΕΛΘΑ» με Α.Φ.Μ. 093591762 που εδρεύει στον ΠΡΙΝΟ ΘΑΣΟΥ, (εφεξής ο «Αδειούχος»).

Αφού εξετέθη ότι:

Α. Ο ΕΟΣΣ διοργάνωσε στις 2 Απριλίου 2017 τον τέταρτο διαγωνισμό γευσιγνωσίας (εφεξής καλούμενο ο «Διαγωνισμός») για την αξιολόγηση από ειδική επιτροπή γευσιγνωστών των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών που προτάθηκαν από τις διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις και την απονομή τιμητικών βραβείων για επιτραπέζιες ελιές υψηλής γεύσης, τα οποία ονομάστηκαν Βραβεία Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών.

Β. Ο Αδειούχος συμμετείχε στο Διαγωνισμό με διάφορα προϊόντα, εκ των οποίων στο προϊόν «ΒΙΕΛΘΑ ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ Π.Ο.Π.» απονεμήθηκε από την ειδική επιτροπή το Χάλκινο Βραβείο Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών.

Γ. Ο ΕΟΣΣ, ο οποίος είναι δικαιούχος του κατατεθειμένου εμπορικού σήματος του Χάλκινου Βραβείου Γεύσης, καθώς και όλων των σχετιζόμενων ονομάτων, λογοτύπων και γραφικών παραστάσεων (εφεξής καλούμενων συλλογικά το «Σήμα»), επιθυμεί να παραχωρήσει στον Αδειούχο την περιορισμένη και μη αποκλειστική άδεια χρήσεως του Σήματος, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1°

Ο ΕΟΣΣ παραχωρεί στον Αδειούχο τη μη μεταβιβάσιμη, μη εκχωρητέα, μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί το Σήμα στη διαφήμιση, την προώθηση και την πώληση του Βραβευμένου Προϊόντος, με την απεικόνισή του πάνω στις ετικέτες, την συσκευασία καθώς και σε οποιαδήποτε έντυπα ή ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό (εφεξής η «Άδεια»),

Άρθρο 2°

Ο ΕΟΣΣ παραχωρεί την Άδεια στον Αδειούχο χωρίς κανένα άμεσο ή έμμεσο αντάλλαγμα.

Άρθρο 3°

Η ισχύς του Χάλκινου Βραβείου Γεύσης θα λήξει στις 2 Απριλίου 2019, ήτοι με την συμπλήρωση δύο ετών από την απονομή του Βραβείου στον Αδειούχο, εκτός αν η παρούσα Σύμβαση καταγγελθεί νωρίτερα από τον Αδειούχο, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω από το Άρθρο 7. Ο Αδειούχος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το βραβείο σε διαφημιστικό υλικό του και επί των συσκευασιών του μετά την 2 Απριλίου 2019 με την προϋπόθεση να αναφέρει το έτος κτήσης, δηλαδή «Χάλκινο Βραβείο Γεύσης έτους 2017». Σε περίπτωση που στον Αδειούχο έχουν απονεμηθεί και άλλα βραβεία για άλλα προϊόντα, η λήξη ισχύος ή η καταγγελία της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάσει την ισχύ των άλλων αδειών χρήσεως του Αδειούχου, οι οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις αντίστοιχες συμβάσεις τους.

Άρθρο 4°

Ο Αδειούχος δεσμεύεται να αποστέλλει στον ΕΟΣΣ δείγματα του υλικού διαφήμισης και προώθησής του φέροντα το Σήμα πριν το υλικό αυτό τεθεί σε κυκλοφορία, προκειμένου να επιτρέπει στον ΕΟΣΣ να επαληθεύσει ότι δεν υφίσταται παραβίαση, απομίμηση ή προσβολή του Σήματος και ότι οι όροι της παρούσας Σύμβασης και οι διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών έχουν τηρηθεί πιστά. Αν ο ΕΟΣΣ διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα ή παραβίαση στο εν λόγω υλικό του Αδειούχου, ο τελευταίος συμφωνεί ότι θα υποχρεούται να επανορθώσει αμέσως και να αποστείλει στον ΕΟΣΣ δείγματα του νέου διορθωμένου υλικού. Οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων του Αδειούχου δίνει στον ΕΟΣΣ το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα πιο κάτω στο Άρθρο 7.

Άρθρο 5°

Ο Αδειούχος συμφωνεί να ενημερώνει τον ΕΟΣΣ εκ των προτέρων και να λαμβάνει την έγκρισή του για οποιαδήποτε χρήση του Σήματος άλλη από αυτήν που περιγράφεται στο Άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 6°

Ο Αδειούχος αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο ΕΟΣΣ είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος του Σήματος και ότι τα δικαιώματα του ίδιου απορρέουν μόνον από την παρούσα Σύμβαση. Συνεπώς, ο Αδειούχος αναγνωρίζει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα επί του Σήματος ή από αυτό πλην του δικαιώματος που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης και δεσμεύεται ρητά και ανεπιφύλακτα να μην προβάλει οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικές με το Σήμα, άλλως παραιτείται ρητά από οποιοσδήποτε τέτοιες αξιώσεις.

Απαγορεύεται αυστηρά στον Αδειούχο οποιαδήποτε τροποποίηση, παραποίηση, αλλοίωση, απομίμηση ή μη επιτρεπόμενη από την παρούσα Σύμβαση ή/ και από τον νόμο χρήση.

Άρθρο 7°

Ο ΕΟΣΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αυτομάτως και χωρίς προειδοποίηση του Αδειούχου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) πτώχευση του Αδειούχου,

(β) μη εξουσιοδοτημένη εκχώρηση της Αδείας ή παραχώρηση υποαδείας σε τρίτο,

(γ) μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Σήματος.

Επίσης ο ΕΟΣΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Αδειούχου βάσει της παρούσας Σύμβασης και εφόσον ο Αδειούχος δεν συμμορφωθεί μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την λήψη σχετικής έγγραφης όχλησης του ΕΟΣΣ.


Η εκ μέρους του ΕΟΣΣ μη άσκηση οποιουδήποτε από τα απορρέοντα από την παρούσα Σύμβαση δικαιώματα, μία ή περισσότερες φορές, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως παραίτηση του ΕΟΣΣ από το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Σε πιστοποίηση των πιο πάνω συμφωνιών, συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύμβαση σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία έκαστο των συμβαλλομένων μερών έλαβε ένα